Най-важният фактор при събирането на дъждовни води е наличието на валежи. В долната таблица са предоставени данни за възможните обеми събрана дъждовна вода въз основа на данни за валежите от НИХМ.

Таблица: Потенциално събрана дъждовна вода от 100 м2 покрив

Системите за събиране на дъждовна вода могат да бъдат в различни варианти според условията на конкретния обект. По-долу са представени няколко прости примерни системи, които биха могли да се монтират в повечето еднофамилни къщи:

GARDEN RAINWATER SET

Гаранционният срок на системата е 10 години.

Системата се състои от водосточна тръба, филтър GARDEN RAINWATER COLLECTOR с диаметър DN 100, спираловиден маркуч RAINWATER BARREL CONNECTING HOSE направен от UV устойчива пластмаса, резервоар RAINWATER BARREL STABILIX с обем 500 l и затварящ кран.

Отвежданата вода от водосточната тръба се филтрира, преминавайки през филтъра. Спираловидният маркуч отвежда водата до резервоара.

Затварящият кран позволява водата да се използва по всяко време.

Линк към брошура: wisy-product-catalogue-22.4-en

При липса на канализационна мрежа

Легенда:
1-Водосточна тръба;
2-Филтър;
3- Резервоар за дъждовна вода;
4- Попивни блокове.

Системата се състои от водосточна тръба, филтър FILTER COLLECTOR FS с диаметър от DN 70 до 100 и вкопан резервоар.

Дъждовната вода от водосточната тръба се филтрира, преминавайки през филтъра.

Филтрираната вода се отвежда чрез тръба до вкопан резервоар.

Отпадъчната вода се излива на терена.

При наличие на канализационна мрежа

Легенда:
1-Филтър;
2-Резервоар за дъждовна вода;
3- Съществуваща канализация;
4- Дъждовна канализация.

Системата се състои от водосточна тръба, филтър WFF 300 и резервоар.

Дъждовната вода от водосточната тръба се филтрира, преминавайки през филтъра.

Филтрираната вода се отвежда чрез тръба до вкопания резервоар.

Отпадъчната вода се отвежда в съществуващата канализациона мрежа.