Приложение

Филтрите за водосточни тръби са изключително удобни за приложение както при изграждането на нови инсталации така и при реконструкцията на съществуващи. Могат да се приложат дори и при липса на канализация.

Монтажът е изключително лесен като се изрязва парче от водосточната тръба и на нейно място се монтира филтърът.

Външната част на филтъра може да бъде от различни материали – неръждаема стомана или полипропилен, които са в различни цветове, така че да се вписва във фасадата на сградата.

При всички филтри филтриращият елемент е от неръждаема стомана с два различни размера на отворите – 0.28 и 0.44 mm. Филтрите не променят напречното сечение на тръбата и не намаляват проводимостта на водосточната тъба. Сертифицирани са съгласно EN 12056 и EN 752 и имат 10 г. гаранция. Изходът за пречистената вода е с размер Ø50, а филтрираната вода може да достигне до 4 l/s.

Експлоатацията на филтрите е изключително лесна. Те са самопромивни, като филтрираната вода излиза през отклонението към резервоара, а задържаните примеси преминават надолу по водосточната тръба под действие на гравитацията. По този начин филтърът се самопочиства и поддръжката му е сведена до минимум. Филтриращият елемент може да се мие в съдомиялна машина.